Endobarrier Overview | Czech Republic

Více než 160 milionů lidí na celém světě musí současně bojovat s diabetem druhého typu i s nadváhou.1,2,3 Léky a chirurgické zákroky zpočátku mohou pomoci, jejich účinek ale může časem klesat.4,5 Obě tyto možnosti mají bohužel i vedlejší účinky a mohou vyžadovat celoživotní lékové režimy nebo stravovací omezení.4.5 Terapie EndoBarrier je nechirurgický způsob kontroly diabetu druhého typu a nadváhy. Tato klinicky ověřená terapie umožňuje zvládání vašeho krevního cukru se ztrátou tělesné hmotnosti bez trvalých zásahů do anatomie.

O rukávu EndoBarrier

Rukáv EndoBarrier je tenká ohebná trubice vložená do střeva (pod žaludkem) a vytvářející fyzickou bariéru mezi střevní stěnou a potravou, kterou sníte. Rukáv je ohebný a po umístění se pohybuje spolu s tělem. Po vložení rukávu většina pacientů do dvou týdnů hlásí, že se dostavují výsledky.6

  • Snížená hladina krevního cukru (nazývaná také “glykémie”)
  • Pocit plnosti (sytosti)
  • Úbytek tělesné hmotnosti

Jak funguje

V průběhu přirozeného trávení se natrávená potrava, kterou sníte, mísí s několika látkami vylučovanými tělem. Jde například o žluč, enzymy a hormony. Po vložení rukávu EndoBarrier prochází natrávená potrava jeho středem a s těmito látkami se nesmísí, dokud nedospěje na konec rukávu. To změní účinek hormonů ve střevu, čímž se zvýší pocit nasycení – pocit, že jste snědli dostatek potravy – a sníží se příjem potravy. Z klinických údajů též vyplývá, že tyto změny účinku hormonů ovlivní i regulaci inzulínu a glykémie, což pomáhá zvládat váš diabetes.6 To může přinést snížení spotřeby diabetických léčiv.

Umístění a vyjmutí rukávu EndoBarrier

Rukáv EndoBarrier se vloží jednoduchým výkonem bez nutnosti řezů. Lékař vám ústy zavede rukáv na začátek střeva. Po umístění se rukáv přizpůsobí tvaru a pohybům střeva a okamžitě začíná fungovat. Rukáv EndoBarrier je nutno po skončení léčby vyjmout, nejdéle po 12 měsících. Vyjmutí znamená další krátký zákrok bez řezů, podobný tomu při umístění. Nevzniknou žádné jizvy. Po krátké rekonvalescenci můžete pokračovat v každodenním životě.

Je důležité, abyste s lékařem probrali dostupné možnosti léčby včetně jejich přínosů a rizik. Terapie systémem EndoBarrier v kombinaci se změnami životního stylu a vedením vašeho lékařského týmu může vést k obnovení kontroly nad diabetem druhého typu. Lékaře, který nabízí terapii systémem EndoBarrier, najdete v sekci

Systém gastrointestinálního rukávu EndoBarrier® společnosti GI Dynamics se používá k léčbě obezity při diabetu druhého typu u pacientů s BMI ≥ 30 kg/m2, u pacientů s BMI ≥ 30 kg/m2 a ≥ 1 komorbiditou nebo u obézních pacientů s BMI > 35 kg/m2. Gastrointestinální rukáv je indikován k umístění po dobu nejdéle 12 měsíců.

EndoBarrier není schválen k prodeji v USA a federální zákony omezují jeho využití v USA pouze na výzkumné účely.

continue-to-site

References

Ce dispositive est un produit de santé regiemente qui porte, au titre de cette reglementation, le marquage CE

1. Finucane, Mariel M., et al, National, regional, and global trends in body-mass index since 1980: systematic analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 960 country-years and 9.1 million participants. The Lancet, Vol 377, February 12, 2011, pp 557-567.

2. The Global Burden: Diabetes and Impaired Glucose Tolerance. IDF Diabetes Atlas, Sixth Edition, pp 32-50.

3. Ninh T. Nguyen, et al, Relationship Between Obesity and Diabetes in a US Adult Population: Findings from the National Health and Nutrition Examination Survey, 1999–2006. Obes Surg (2011), 21:351-355

4. Fonseca, V. “Defining and characterizing the progression of type 2 diabetes.” British Journal of Diabetes & Vascular Disease, 2008, 8(2), S3-S8.

5. Courcoulas, A., et al, “Weight Change and Health Outcomes at 3 Years After Bariatric SurgeryAmongIndividuals With Severe Obesity,” Journal American Medical Assoc. 2013 310(22):2416-25.

6. de Jonge C, et al, “Endoscopic Duodenal-Jejunal Bypass Liner Rapidly Improves Type 2 Diabetes.”, Obesity Surgery, Sept. 2013, Volume 23, Issue 9, pp 1354-1360.

The EndoBarrier Advantage

Current options for controlling type 2 diabetes and weight are wide-ranging. You should consult with your doctor to determine which therapy is right for you.

Learn More »

How It Works

As part of the natural digestive process, partially digested food mixes with several substances produced by your body. When the EndoBarrier liner is placed, partially digested food passes through its center, but it is not allowed to mix with these substances until food has passed completely through the liner.

Learn More »

Find a Physician

Locate a treatment center near you that offers EndoBarrier Therapy.

Is EndoBarrier Therapy Right for You?

EndoBarrier Therapy for type 2 diabetes and weight loss doesn’t rely on medication or involve invasive surgery to decrease your blood sugar and body weight. EndoBarrier Therapy uses cutting-edge technology and world-class innovation to dramatically change the way your body responds to food.

Learn More »
image description

Type 2 Diabetes & Obesity Facts :

 • Approximately 500 million adults are obese.
 • More than 320 million suffer from type 2 diabetes.
 • More than 63 million people face the dual challenge of managing both.
 • Type 2 diabetes tends to get worse over time and can lead to serious health complications.
 • Having type 2 diabetes significantly increases the chance of having cardiovascular and neurological health issues.

You have selected a link to a third-party website. This link is provided solely as a convenience to you and not as an endorsement by GI Dynamics, Inc. of such third-party website. GI Dynamics, Inc. is not responsible for and does not make any representations regarding accuracy of information on such third-party site.

You have selected a link to a third-party website. This link is provided solely as a convenience to you and not as an endorsement by GI Dynamics, Inc. of such third-party website. GI Dynamics, Inc. is not responsible for and does not make any representations regarding accuracy of information on such third-party site.